Ö z ç e l i k

L e g a l

Özçelik Legal olarak, şirketlerin idari para cezaları gibi risklerle karşılaşmamaları ve mevzuata uyum sağlamaları için kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. İş dünyasının sürekli değişen dinamiklerine ayak uydurarak, uyum uzmanlarımız farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin mevzuata uyumunu kontrol eder, operasyonlarını analiz eder, riskleri belirler ve üst yönetim için raporlar sunar.

Uyum sürecinde, şirketin tüm operasyonlarını mevzuata uygun hale getirmek için gerekli yol haritasını çıkarır ve şirket içinde uyum için gerekli eğitimleri düzenleriz. Uzman avukatlarımız, rekabet, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele ve iş kanunları gibi alanlarda özel uyum programları tasarlar ve uygular.

1.Rekabete Uyum Programı

Özçelik Legal Rekabet Uyum Programı, rekabet hukukuyla ilgili riskleri ortadan kaldırmayı hedefler. Her şirketin ihtiyaçları ve riskleri değerlendirilerek, gerekli düzenlemeler yapılır ve şirkete eğitimlerle destek sağlanır.

2.Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı

Şirketinizin kişisel verilerin korunması konusundaki sorumluluklarını doğru bir şekilde belirlemesini, içsel risklerin tespit edilerek önlemlerin alınmasını, politika ve dokümanların oluşturulmasını ve personelin eğitimini sağlayan bir program sunuyoruz.

3.Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programı

Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programımız, riskleri öngörmeyi ve müvekkil şirketlere yolsuzlukla mücadele konusunda hukuki güvenlik sağlamayı amaçlar. Dosyanın özgünlüğüne göre değerlendirme yapar ve şirketler için önemli belirsizlikleri ortadan kaldırmaya odaklanır.

4.İş Hukuku Uyum Programı

Mevzuat ve içtihatlar hakkında şirketleri bilgilendirir, mevzuata uygun hareket etmelerini sağlar, içsel riskleri belirler ve çözümler üretir. Şirket içinde iş hukuku politikaları oluşturur, personeli eğitir ve sorunlara etkili çözümler sunarız.