Ö z ç e l i k

L e g a l

Özçelik Legal, gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatlık ofisidir. Firmamız, Gayrimenkul Hukuku alanında müvekkillerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Gayrimenkul Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
  • Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması
  • Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi
  • Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması
  • Kamulaştırma davalarının açılması ve takibi
  • Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri
  • İmar planlarına ve parselasyonlara itirazların hazırlanması, iptal davalarının açılması
  • ÇED raporlarına karşı açılan iptal davalarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri