Ö z ç e l i k

L e g a l

Özçelik Legal, iş hukuku alanında geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müvekkillerinin çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerini düzenlemek ve haklarını korumak amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktadır. Buna, bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, iş güvenliği ve işçi hakları gibi konuları içeren danışmanlık hizmetleri dahildir.

Özçelik Legal, müvekkillerinin aleyhine açılan işe iade ve işçilik alacakları davalarında temsil edilmesi gibi önemli faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca, iş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk hizmeti sunan bir kurum olarak, deneyimli arabulucu avukatları aracılığıyla müvekkillerini arabuluculuk görüşmelerinde vekâleten temsil etmektedir.

İnsan kaynakları konusunda ise, şirket iç yönetim yapılanmalarının iş hukuku mevzuatına uygunluğunun sağlanması için yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. İş hukuku dava ve danışmanlık hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

  • İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve rücu davaları,
  • Kanunsuz grevin tespiti davaları,
  • Sendikal tazminat davaları,
  • İş hukukunu ve iş ilişkisini ilgilendiren her türlü sözleşmenin ve belgenin hazırlanması,
  • Fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılma,
  • İşverenlerin taleplerine göre, işveren üst düzey yöneticilerine yönelik seminer programları düzenlenmesi.

Özçelik Legal, müvekkillerine iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar aracılığıyla hızlı, etkili ve kapsamlı hukuki çözümler sunmaktadır.