Ö z ç e l i k

L e g a l

Özçelik Legal, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımları alanında uzmanlaşmış bir avukatlık ofisidir. Girişim sermayesi ve özel sermaye yatırım fonlarına yönelik yapılandırma, organize edilme, yatırım turları, şirket devralmaları, finansman ve çıkış işlemleri gibi birçok alanda hukuki destek sunmaktayız.

Start-up müvekkillerimize, yatırım turları kapsamında yapılması gereken tüm işlemlerde danışmanlık hizmeti sunmanın yanı sıra, portföy şirketleri ve yönetim ekiplerine de çok çeşitli girişim sermayesi ve özel sermaye yatırım turlarında temsil hizmeti vermekteyiz. Uluslararası deneyimimiz sayesinde, müvekkillerimize her türlü yatırım işleminin mevzuat açısından değerlendirilmesi, uluslararası yapılandırılması veya koordinasyonu konusunda avantaj sağlıyoruz.

Özçelik Legal olarak, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırım fonu müvekkillerimize rekabet hukuku, finans ve şirketler hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlarla entegre bir ekip olarak hizmet sunmaktayız. Yatırım fonu ve start-up müvekkillerimiz, sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi ve halka arzlar da dahil olmak üzere yatırım turuna ilişkin tüm süreçler, özel durumlar ve çıkış işlemleri esnasında sıklıkla danışmanlık ve temsil