Ö z ç e l i k

L e g a l

Özçelik Legal, icra ve iflas hukuku alanında hem bireysel hem de kurumsal müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı hukuki çözümler üretmektedir.

Özçelik Legal olarak, icra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerimizin çıkarlarını koruruz. Türkiye'deki alacakların takibi, haciz işlemleri ve borçlu malvarlığının paraya çevrilmesi gibi süreçlerde müvekkillerimize rehberlik ederiz. Ayrıca, müvekkillerimizin lehine düzenlenmiş çek, senet gibi kıymetli evrakların tahsili için gerekli işlemleri yaparız. İcra ve iflas takiplerinin durdurulması ve iptal edilmesi için de müvekkillerimizin haklarını korumak adına tüm yasal imkanları kullanırız.